bigstock-144517514-1.jpg

קרטוקונוס היא מחלה תורשתית הפוגעת בקרנית - המחלה לרוב מופיעה בגילאים צעירים - וגורמת לעיוות בקרנית אשר הולך ומחריף אם הזמן גורם לירידה בראייה.

 

ברוב המקרים ניתן לטפל בה ולהביא לשיפור משמעותי בראייה על ידי עדשות מגע מותאמות לקימורי הקרנית המעוותת. 

באייקיר עתלית אנו משתמשים בטכנולוגיית מיפוי קרנית לאבחון ומדידת הקרנית.

התאמת עדשות לקרטוקונוס

8201100318_90a218d616_b.jpg

קרטוקונוס גורם להקטנת עובי

הקרנית ועיוות לצורת קונוס

oculus-k5m-präsentation.jpg

מיפוי קרטוקונוס באמצעות מכשור מתקדם -

Keratograph M5